imageFB Bostad

Ju fler som har möjlighet att skapa ett eget hem, desto bättre för både människor och samhälle. Därför vill FB Bostad vara med och utveckla hyres-, bostads- och äganderätter med högre trivselfaktor än kvadratmeterpris. Bostäder som fler har råd att bo i.

OM PROJEKTEn LITE KORT

Tillsammans med copywritern Gabriella Myrén, grafiska formgivaren Camilla Simonsson och illustratören Cissi Welin skapades den nya responsiva webplatsen för FB Bostad under hösten 2015.

 DETALJER SAJT

  • Lansering: 2015-10-10
  • Projektledning: Gabriella Myrén/Camoni
  • Design: Camoni
  • Copy: Gabriella Myrén
  • CMS: Velouria CMS
  • Illustrationer: Cissi Welin
  • Domän: www.fbbostad.se