image

ISGR

Internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR, grundades 1997. Syftet var att erbjuda det ökande antalet utlandsexperter en fullgod internationell utbildning.

 

Resultatet är att de idag kan erbjuda mer än 1.000 elever utbildning från förskola tills dess att eleven tar studenten. På grundskolenivå har de ett nationellt program där man läser på svenska, samt ett International Baccalaureate-program (IB) där man läser på engelska.

 

OM PROJEKTEt LITE KORT

Till ISGR togs en mobilanpassad (responsiv) webbplats fram. På hemsidan finns bl.a. integrerade bloggar och anmälningfunktioner. De flesta fotografierna som användes till projektet är tagna av fotografen Anna Danielsson på Plan3. CMS:et är uppsatt för många användare, alla med varierande behörighetsgrad.DETALJER

  • Lansering: 2013-01-18
  • Projektledning: Velouria
  • Design: Velouria
  • Foto: Anna Danielsson
  • CMS: Velouria CMS
  • Domän: www.isgr.se