image

NORDIC NETWORK

Nordic Network samlar de engelsktalande internationella skolor som ligger i Norden för att utbyta idéer och visioner. Nätverket förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan sina medlemmar för att säkerställa bästa praxis inom internationell utbildning. Den årliga konferensen lockar lärare, pedagogiska ledare och administratörer från hela världen.

 

OM PROJEKTET LITE KORT

En helt ny plattform för Nordic Network togs fram i början på 2014. En stor del av projektet vara att skapa en separat sektion där de själva kunde hantera scheman och ansökningarna till den årliga konferensen. Resultatet blev en responsiv webbplats kopplat till Velourias CMS för enkel administration.DETALJER