image

SPF

Swedish Pelagic Federation är en organisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen. Havet och fisket är en gemensam tillgång. SPF arbetar för en hållbar utveckling av fisket. Det ska bedrivas rationellt, uthålligt och vara bärkraftigt på kort och lång sikt. Det pelagiska fisket och dess fördelningssystem är reglerat i lag. Som organisation bevakar de lagstiftningen och administrerar fiskerätter åt sina medlemmar. Det är SPF:s uppgift att fördela kvoterna optimalt och hantera byten mellan medlemmarna.

 

Medlemmarna finns runt hela Sveriges kust och basen finns Fiskebäck i sydvästra Göteborg. Medlemmarna är företag med fartyg för pelagiskt fiske eller tillgång till pelagiska fiskerätter.

 

OM PROJEKTEn LITE KORT

Tillsammans med copyrightbyrån JJWA skapades den nya webplatsen för SPF. Dels med en publik del, dels med en medlemsinlogg. Den publika delen är främst till för att förklara det pelagiska fisket och SPF:s roll. Medlemsdelen är en lösenordsskyddad sida där medlemmarna kan komma åt allt från styrelsprotokoll till fiskekvoterna för respektive båt. Hemsidan skapades med en responsiv design.

 

Till mässan i April 2015 togs en folder samt två stycken rollups fram.DETALJER SAJT

 • Lansering: 2014-02-10
 • Projektledning: Velouria/JJWA
 • Design: Velouria
 • Copy: JJWA
 • CMS: Velouria CMS
 • Domän: www.pelagic.se

DETALJER Mässmaterial

 • Datum: 2015-04-20
 • Projektledning: Velouria/JJWA
 • Produkter: Rollups, folder
 • Design: Velouria
 • Copy: JJWA
 • Tryckeri: Billes